Pravne Napomene

Pravne napomene


Uvjeti korištenja

Ovdje navedeni uvjeti korištenja i pristupa web stranici CEMEX Hrvatska d.d. (dalje: CEMEX Hrvatska) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici materijala sadržanih na ovoj stranici ili stranicama poveznih s istom. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bismo izbjegli moguće nesporazume i posljedice u svezi istih.

Svi sadržaji objavljeni na www.cemex.hr smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba, te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka CEMEX Hrvatske, niti se smiju koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu CEMEX Hrvatskoj ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja iste, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja web stranice CEMEX Hrvatske, molimo da istu ne koristite, u protivnom vaše korištenje ove web stranice smatrati će se prihvaćanjem ovih pravnih napomena.

Nepostojanje odgovornosti i uskraćivanje prava

CEMEX Hrvatska uložit će razumne napore da održi www.cemex.hr stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno ne funkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa predmetnoj stranici.

CEMEX Hrvatska se u potpunosti odriče svake odgovornosti (a) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice, (b) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za (c) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice.

CEMEX Hrvatska zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Svak korisnik je suglasan da je pristup i korištenje ove web stranice i bilo koje s njom povezane web stranice te sadržaja iste na njegov vlastiti rizik.CEMEX Hrvatska može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici (a) za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici; (b) ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način suprotan ovim pravnim napomenama ili (c) ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju CEMEX Hrvatske na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove web stranice.

Linkovi

CEMEX Hrvatska nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih povezanih s ovom web stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj web stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita privatnosti / Tajnost podataka

Politika CEMEX Hrvatske je poštivati privatnost i osobnost korisnika ove web stranice.
Obvezujemo se da, osim u slučaju zahtjeva upućenog od nadležnog tijela, ili u slučaju povrede prava i vlasništva CEMEX Hrvatske, drugih korisnika ove web stranice ili trećih, ili u slučaju nepridržavanju korisnika s ovdje navedenim uvjetima, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja zahtjeva korisnika. Možda ćemo Vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja, što može uključivati i komunikaciju s ostalim povezanim društvima CEMEX Hrvatske.

Na određenim mjestima unutar www.cemex.hr stranice i u određeno vrijeme, CEMEX Hrvatska će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti www.cemex.hr stranice. CEMEX Hrvatska jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

Unoseći Vaše podatke na ovoj web stranici izričito ste suglasni s korištenjem i eventualnim prijenosom Vaših podataka preko međunarodnih granica.

Autorska prava/zaštitni znakovi

Sva neovlaštena korištenja sadržaja ove web stranice koja krše autorska prava CEMEX Hrvatske, podložna su utuženju i primjeni odredbi Zakona o autorskim pravima.

Svi zaštitni znakovi, žigovi koji se pojavljuju na ovoj web stranici, a koji nisu znakovi CEMEX Hrvatske pripadaju vlasnicima CEMEX Hrvatske ili su ustupljeni CEMEX Hrvatskoj a u vlasništvu su trećih.

Mjerodavno pravo

Na sve eventualne sporove i zahtjeve koji bi proizašli iz obveze postupanja korisnika ove web stranice u skladu s ovim pravnim napomenama primjenjivati će se hrvatsko materijalno pravo, a nadležni će biti hrvatski sudovi.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved