Pravne Napomene

Pravne napomene


Uvjeti korištenja

Ovdje navedeni uvjeti korištenja i pristupa web stranici CEMEX Hrvatska d.d. (dalje: CEMEX Hrvatska) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici materijala sadržanih na ovoj stranici ili stranicama poveznih s istom. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bismo izbjegli moguće nesporazume i posljedice u svezi istih.

Svi sadržaji objavljeni na www.cemex.hr smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba, te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka CEMEX Hrvatske, niti se smiju koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu CEMEX Hrvatskoj ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja iste, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja web stranice CEMEX Hrvatske, molimo da istu ne koristite, u protivnom vaše korištenje ove web stranice smatrati će se prihvaćanjem ovih pravnih napomena.

Nepostojanje odgovornosti i uskraćivanje prava

CEMEX Hrvatska uložit će razumne napore da održi www.cemex.hr stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno ne funkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa predmetnoj stranici.

CEMEX Hrvatska se u potpunosti odriče svake odgovornosti (a) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice, (b) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za (c) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice.

CEMEX Hrvatska zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Svak korisnik je suglasan da je pristup i korištenje ove web stranice i bilo koje s njom povezane web stranice te sadržaja iste na njegov vlastiti rizik.CEMEX Hrvatska može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici (a) za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici; (b) ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način suprotan ovim pravnim napomenama ili (c) ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju CEMEX Hrvatske na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove web stranice.

Linkovi

CEMEX Hrvatska nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih povezanih s ovom web stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj web stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita privatnosti / Tajnost podataka

Politika CEMEX Hrvatske je poštivati privatnost i osobnost korisnika ove web stranice, u skladu s našom Globalnom politikom o zaštiti osobnih podataka.

Na određenim mjestima unutar www.cemex.hr stranice i u određeno vrijeme, CEMEX Hrvatska će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti www.cemex.hr stranice. CEMEX Hrvatska jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

“Osobni podatak” znači svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

“Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ovisno o svrsi upotrebe podataka, pravna osnova za obradu vaših podataka može biti:
a) Vaša suglasnost
b) Naš legitimni interes: poboljšanje naših proizvoda i usluga, točnije naši poslovni interesi koji nam pomažu bolje odgovoriti vašim potrebama; formiranje zaključaka temeljem statističke obrade podataka, ostvarenja marketinških akcija, izbor najboljeg kandidata za posao
c) Izvršavanje ugovora odnosno izvršavanja usluge koju ste zatražili
d) Pravne osnove koje zakonom zahtjevaju obradu.

Unoseći Vaše podatke na ovoj web stranici izričito ste suglasni s korištenjem i eventualnim prijenosom Vaših podataka preko međunarodnih granica. U ovom slučaju vaše osobne podatke obrađuje pouzdani treći izvršitelj obrade u skladu s pravilima privatnosti.

Korištenjem sadržaja na našoj stranici dajete izričitu privolu Cemexu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka koje ste učinili dostupnim ispunjavanjem istih. Danu privolu možete u svakom trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva privole na adresu: CEMEX Hrvatska d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac ili email adresu: DataProtection.Croatia@cemex.com. Vaše osobne podatke možemo upotrijebiti za interne statističke, marketinške ili prodajne svrhe, te iste pohranjujemo dok su nam potrebni da bismo odgovorili na Vaš upit ili ispunjenja zakonskih obveza. CEMEX će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Više o svojim pravima i pitanjima zaštite osobnih podataka možete pročitati na priloženom linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

CEMEX Hrvatska zadržava pravo u svako doba izmjene ovih Pravni napomena.

Autorska prava/zaštitni znakovi

Sva neovlaštena korištenja sadržaja ove web stranice koja krše autorska prava CEMEX Hrvatske, podložna su utuženju i primjeni odredbi Zakona o autorskim pravima.

Svi zaštitni znakovi, žigovi koji se pojavljuju na ovoj web stranici, a koji nisu znakovi CEMEX Hrvatske pripadaju vlasnicima CEMEX Hrvatske ili su ustupljeni CEMEX Hrvatskoj a u vlasništvu su trećih.

Mjerodavno pravo

Na sve eventualne sporove i zahtjeve koji bi proizašli iz obveze postupanja korisnika ove web stranice u skladu s ovim pravnim napomenama primjenjivati će se hrvatsko materijalno pravo, a nadležni će biti hrvatski sudovi.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved